> Využití odpadního tepla > Výroba chladu

Výroba chladu

Využití odpadního tepla z procesu průmyslové výroby a technologie, nebo z provozu kogeneračních jednotek se dnes stává stále více vyhledávaným řešení pro zpětné využití odpadní energie v procesu chlazení.

Ilustrační fotoNa rozdíl od elektřinou poháněných kompresorových chladičů jsou absorpční chladiče poháněny teplem. Tyto absorpční stroje mohou být poháněny teplem z celé řady zdrojů - párou, horkou vodou, kapalnými / plynnými palivy, výfukovými plyny a/nebo jejich kombinací a jsou velmi nízkonákladovou alternativou proti elektricky poháněných kompresorových chladičů, navíc přátelskou k životnímu prostředí.

Nabízíme expertní řešení v Procesním chlazení & klimatizaci pro průmyslové i komerční aplikace. Síla Strategické obchodní divize chlazení spočívá v řešeních, ušitých zákazníkovi na míru.

GB ENERGY HOLDING s.r.o. dodávaná technologie Thermax – Trigenie využívá odpadního tepla z odpadu motoru přímo spolu s chladicí vodou pláště pro generování chlazené/teplé vody pro zajištění klimatizace/chlazení procesů/požadavků na vytápění současně.

Ilustrační fotoVýfukové plyny jsou bezprostředně vedeny do Trigenie - parního absorpčního chladiče. Slouží jako zdroj tepla nezbytný pro jeho fungování, čímž šetří elektrickou energii. Chladící voda z motoru rovněž slouží jako zdroj tepla a je vedena do generátoru horké vody PAC.

Dostupné možnosti Trigenie :

 • Parní absorpční chladič poháněný výfukovými plyny s rekuperací horké vody
 • Parní absorpční chladič poháněný výfukovými plyny s přídavným palivem
 • Parní absorpční chladič poháněný výfukovými plyny s rekuperací horké vody a přídavným palivem


Unikátní vlastnosti Thermax – Trigenie

 • Výkony výroby chladu od 60 – 17 500 kW
 • Kondenzátor na odpad – prevence krystalizace během vypnutého VAM
 • Chladič společný až pro 3 motory bez smíšení plynů – optimalizace investičních nákladů i podlahové plochy
 • Asi o 12 až 15% vyšší rekuperace tepla ze stejných parametrů průtoku výfuku s designem tepelného výměníku – lepší ROI
 • Oddělený generátor pro rekuperaci horké vody – lepší rekuperace za podmínek částečného zatížení motoru, vyšší COP VAM při provozu na částečný výkon
 • Zákazníkovi přizpůsobené napojení přívodu/odvodu výfukových plynů tak, aby to vyhovovalo prostorovému uspořádání
 • Maximalizace rekuperace tepla – zákazníkovi přizpůsobený design pro rekuperaci maxima tepla z izolace horké vody s nízkou výstupní teplotou 70 až 75°C
 • Řízení zpětného tlaku – motoru/turbíně vždy udělena nejvyšší priorita


Nejvyšší COP

Design procesu, který zajistí maximální rekuperaci vnitřního tepla tak, aby zákazníkovi zajistil přínos z nejnižšího specifického vstupního tepla.

 • Zvětšení oblasti přenosu tepla – dodáváno všemi výrobci
 • Dvoufázová evaporace – unikátní vlastnost Thermax VAM
 • Vysoký rozdíl teplot chlazené vody – Thermax může nabídnout ΔT až 30 °C
 • Chladicí výměník tepla – unikátní vlastnost Thermax VAM
 • Výměník tepla výfukových plynů – unikátní vlastnost Thermax VAM


Charakteristika Trigenie

 • Umí dodat teplotu až 0°C
 • Akceptuje teplotu chladící vody až 10°C
 • Má nulovou krystalizaci
 • Plynulou modulaci 10–100%
 • Uživatelsky příjemné provozní rozhraní
 • Tichý chod
 • Dálkový monitoring (volitelně)
 • Zvýšení celkového výkonu motoru o cca...39%
 • Využití druhořadého tepla
 • Zanedbatelné provozní náklady
 • Úspora spotřeby paliva
 • Bezporuchový/Nepřetržitý provoz
 • Vysoká spolehlivost
 • Redukce emisí skleníkových plynů CO2

 

Ilustrační foto Unikátní Thermax technologie dvoufázové evaporace Trigenie zajišťuje požadavek na nejnižší specifický tepelný příkon, jehož důsledkem je nejnižší spotřeba tepla a vody.

Dvoufázová evaporace také dává o 5 až 7% vyšší COP, než konvenční technologie používající jednofázovou evaporaci. Unikátní vyspělé ovládání a zobrazení koncentrace, které prakticky eliminuje krystalizaci a je výrazně jiné, než automatická dekrystalizace nabízená jinými výrobci. To umožňuje VAM hladce běžet dokonce i při vstupní teplotě chladicí vody 10°C.

Průtokový cyklus moderní série pro zabránění paralelnímu výskytu vysoké teploty a vysoké koncentrace, tudíž minimalizující pravděpodobnost koroze. Nastavitelné ovládání frekvence na sacím čerpadle pro vyšší spolehlivost & úspory energie, obzvláště při provozu na částečný výkon.

Izolační ventily se speciálním těsněním pro použití ve vakuu a šroubová čerpadla pro usnadnění údržby čerpadla namontovaného na stroji bez ztráty vakua v systému způsobené vystavení vlivu atmosféry.

Vize Thermax

Být globálně respektovanou organizací s vysokým výkonem, nabízející udržitelná řešení pro energii a životní prostředí.

Výroba chladu

Více zde ...