> Využití odpadního tepla > Vyměníky tepla

Vyměníky tepla

Heat Pipes – HP – výměníky tepla


Zcela převratný způsob využití odpadního tepla nabízí GB ENERGY HOLDING s.r.o. výměníky nové generace, které využívají technologie tepelných horkých trubic, tzv. „HEAT PIPES" (HP).

Základní princip technologie Heat Pipes - HP spočívá v tom, že tepelné trubice tvoří samostatný uzavřený okruh, ve kterém probíhá velmi rychle výměna tepla pomocí odpaření a následné kondenzace pracovní kapaliny.

Ilustrační obrázek

Patentově chráněné tepelné výměníky typu Heat Pipes – HP ® nabízejí řadu výhod ve srovnání s dosud známými technologiemi klasických výměníků.

Tyto výměníky využívají výše zmíněných horkých trubic, které jsou naplněny příslušným pracovním médiem. Tepelné výměníky Heat Pipes - HP® využívají výměny tepla mezi plyny a kapalinami, využívanými v reálném průmyslu (spaliny, vzduch, plyny, voda apod.).

V následujícím přehledu jsou shrnuty nejdůležitější výhody ve srovnání s klasickými výměníky.

1. Delší projektová životnost

Robustní konstrukce (horké trubice k dosažení lepšího přenosu tepla nevyžadují co nejmenší tloušťku stěny) s mnohem vyšší odolností proti erozi v nepříznivých provozních podmínkách

Kompaktní konstrukce minimalizuje nepříznivé vlivy dilatace materiálu - prodlužování a smršťování horkých trubic v průběhu procesu je zcela nezávislé na konstrukci skříně výměníku.

Absence pohyblivých součástí tepelného výměníku prakticky zaručuje dlouhou životnost.

Izotermický průběh po řadách trubek výměníku umožňuje eliminovat kondenzaci a tím zabraňuje nízkoteplotní korozi.

2. Širší uplatnění

Z důvodu robustnější a jednoduché konstrukce je možné tyto výměníky využít v nejnáročnějších provozních podmínkách, ve kterých bylo velmi obtížné využití klasických výměníků.

Výměníky je možné vyrobit podle zvláštních požadavků, jsou tak velmi vhodné pro zdokonalení už existujících celků.

Možnost odstranění nebo přidání horkých trubic do výměníku umožňuje dokonalé vyladění procesu využití odpadního tepla. Tato možnost je zcela unikátní u výměníku s horkými trubicemi.

Možnost provedení ve formě kondenzačního výměníku s dobrým odvodem kondenzátu.

3. Vyšší spolehlivost

Jednotlivé horké trubice ve výměníku pracují zcela nezávisle, případná porucha jedné trubice nevyřazuje celý výměník z provozu (poškozená trubice je vyměněna při plánované údržbě).

Možnost aplikace široké škály povrchových úprava dostupných materiálů k účinné ochraně výměníku proti nejrůznějším náročným podmínkám odpadního plynu (kapaliny).

Dostupnost velkého rozsahu rozměrového provedení výměníků podle zvláštních požadavků zákazníka.

4. Nižší provozní náklady

Nižší tlaková ztráta (teplosměnné plochy) a následné snížení energetických ztrát při proudění.

Vyšší účinnost (horké trubice přenášejí rovnoměrněji tepelnou energii po průřezu výměníku) rychlejší návratnost.

Snadná údržba a nižší náklady na provoz a rychlejší investiční návratnost

Ukázka instalace výměníku Heat Pipes – HP pro výrobu horké vody ze spalin komínu pro výrobu elektrické energie ORC turbíny

Ilustrační foto

Heat Pipes - HP


Aprovis


Q-Power