> Využití odpadního tepla > Trigenerace

Trigenerace

V současné době se v nově budovaných stavbách využívá TRIGENERACE.

Trigenerace je specifický druh kogenerace, kde se společně vyrábějí nejen teplo a elektřina, ale i chlad, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv.

Chlazení na absorpčním principu nevyžaduje skoro žádnou elektrickou energii, ale méně ušlechtilou energii tepelnou, kterou lze tímto způsobem využít i v létě, např. ke klimatizaci budov.

Nebo lze využít spojení kogenerační jednotka + absorpční chladič:

  • Tepla, horká voda
  • Pára
  • Spaliny


Výhodné je to zejména z pohledu provozu tím, že umožňuje využít teplo i v létě, mimo topnou sezónu, a tím dosáhnout prodloužení ročního chodu jednotky a snížit náklady za chlazení pomocí kompresorového chladiče, který je poháněn elektřinou.

Právě snížené možnosti využití tepla v letních měsících vedou často k nasazení menších jednotek (kompresorových poháněných elektrickou energii) a tím se zvyšují náklady na provoz.

Pro výrobu chladu pomocí absorpčního chlazení můžeme použít kotel spalující biomasu nebo kogenerační jednotku, kde jsou nízké náklady na biopalivo (plyn, bioplyn) a vyrábět levné teplo pro následné chlazení prostor.

Vyrobený chlad je využit všude tam, kde je zapotřebí klimatizace – v průmyslu ( až do – 60°C) dále v bankách, hotelích, obchodních a administrativních centrech, nemocnicích, sportovních halách a atd.

Významným odběratelem ve světě je průmysl a průmyslová výroba, kde se absorpce používá díky využití odpadního tepla pro proces chlazení.

Trigenerace se dnes zatím aplikuje jen výjimečně, ale kvůli vzrůstajícím cenám energií a přetížení elektrické rozvodné sítě v letním období se její potenciál stále ve světě začíná znatelně zvyšovat.

Schéma Trigenerace kogenerační jednotky s absorbčním chladičem
Ilustrační foto

Trigenerace