> Využití odpadního tepla > Systémy ORC

Systémy ORC

Systém ORC
(Organický Rankinův Cyklus) je technologické zařízení využívající nízkopotenciální zdroj tepla k přeměně na elektrickou energii. Minimální parametry vstupního média nízkopotenciálního tepla pro výrobu elektrické energie je teplá voda 88 °C max. 116 °C, nebo spaliny komínů v nebo páry.

 

 

 

Využití:
Systém má široké spektrum možností využití:

 • Výstupní spaliny z turbínových a pístových motorů - vhodné pro využití odpadního tepla zejména z bioplynových stanic, kompresorových stanic se spalovacími turbínami, kogenerační jednotky na zemní plyn, skládky komunálního odpadu
 • Odpadní teplo ze spalovacích procesů – centrální zdroje tepla, biomas kotelny
 • Odpadní teplo z chemických procesů – energetické využití odpadních par chladící vody
 • Odpadní teplo z hutních procesů (sklářství, metalurgie železa a barevných kovů) – využití odtahů procesního tepla z kalicích a popouštěcích pecí apod.
 • Odpadní teplo získané náhradou stávající spalovací fléry pomocí spalovacího hořáku s výměníkem tepla
 • Využití geotermálních zdrojů tepla – suchého tepla hornin i vodních aquiferů
 • Odpadní teplo ze spalovacích procesů – široké využití v komunální energetice


Z procesu chladícího okruhu ORC vzniká nízkopotenciální teplo od 30°C - 52°C , které je možné za určitých podmínek využít v technologickém procesu nebo vytápění.


Více v kapitole Výroba elektrické energie ...


Přínosy:

 • Zvýšení celkové účinnosti zařízení až o 10 % (v případě spalovacích procesů, bioplynových stanic)
 • Modulární uspořádání – možnost kaskádního řazení jednotek
 • Minimálními požadavky na stavební přípravu a rychlá montáž
 • Minimální provozní nároky, nízké servisní náklady
 • Životnost více jak 20 let
 • Ekonomicky efektivní zhodnocení odpadního tepla.

 

Ukázka instalace výměníku Heat Pipes – HP pro výrobu horké vody ze spalin komínu pro výrobu elektrické energie ORC turbíny

Ilustrační foto

Systémy ORC

Více zde ...