Chlazení > Přehled a rozdělení

absorpční chladiče - přehled a rozdělení

Thermax absorpční chladící jednotky

Thermax nabízí technologii absorpční ho chlazení kapacity od 35 kW do
12 000 kW skládající se z jediné jednotky pro chlazení a pro průmyslové procesy chlazení.

Chladící jednotky Thermax mohou být poháněny:

  • horkou vodou
  • párou, plynem
  • olejem
  • přímo odpadními výfukovými plyny nebo odpadními spalinovými plyny
    jako vstupního média energie

Chladiče Thermax jsou vyráběny na míru výrobním procesem s akreditovanými certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001 certifikáty.

Všechny 4 výrobní závody Thermax mají rozsáhlé moderní technické zázemí v souladu s mezinárodními normami.
Absorpční chladiče Thermax mají veškeré světové certifikáty.

Všechny typy absorpčních chladičů jsou před instalací u investora testovány v místní v továrně Thermax na výkon simulující podmínky budoucího provozu.

absorpční chladiče - horká voda

Ilustrační obr. - chladičTyto chladiče jsou k dispozici v nízkém, středním a vysokém řízeném teplotním režimu. Stroj poháněný horkou vodou se používá pro procesy chlazení v průmyslu a jako komfortní klimatizace ve všech druzích objektů a prostorách.Více

absorpční chladiče - pára

Ilustrační obr. - chladičTyto chladiče jsou k dispozici v jednostupňových a dvoustupňových efektních módech. Zde se požívá jako zdroj tepla sytá pára při tlaku v rozmezí od 0,5 kg/cm² do 10 kg/cm². Více

absorpční chladiče - zemní plyn

Ilustrační obr. - chladičECOCHILL NXT chladiče jsou k dispozici v rozmezí od 160–4000 kW chladícího výkonu a využívají řadu kapalných nebo plynných paliv pro pohon par absorpčního chladícího procesu. Tento chladič může v opačném případě vytápět objekty. Více

absorpční chladiče - odpadní teplo, spaliny, vyfukové plyny

Ilustrační obr. - chladičTyto chladiče jsou k dispozici od 100–12 000 kW chladícího výkonu. Chladiče využívají odpadní teplo výfukových spalin motoru a chladicí kapaliny, takže vzduch (klimatizace) je prakticky zdarma. Více

průmyslové chlazení - amonia

Ilustrační obr. - chladičThermax Amonia absorpční chladič může využívat různé zdroje tepla, jako je pára, horká voda, paliva a odpadní plyny. Tyto stroje se používají tam, kde poptávka vyžaduje chlazení o velkých mínusových teplotách (pod 0 °C)
a může dosáhnout teploty chlazené vody až na nejnižší hodnotu až -60 °C. Více

Princip chlazení

Více zde ...

Absorpční chladiče

Více zde ...

Médium horká voda

Více zde ...

Médium pára

Více zde ...

Médium plyny

Více zde ...

Médium spaliny a teplo

Více zde ...

Průmyslové chlazení

Více zde ...