> Chlazení > Přednosti

co je absorpční chlazení

Hlavní přednosti a výhody
absorpčních chladících systémů

Konvenční kompresorové klimatizační chladiče jsou poháněné elektřinou.

Absorpční chladiče používají jako hlavní zdroj energie – teplou vodu, páru, spaliny výfukových plynů, odpadní plyn, nebo odpadní teplo jako takové.

Absorpční chladiče využívají pro svůj chod pouze 5 % elektrické energie ve srovnání s klasickými – kompresorovými chladičemi, protože elektřinou jsou poháněná pouze oběhová čerpadla.

Investiční náklady na vybudování systému absorpčního chlazení jsou v dnešní době nepatrně vyšší než systémy s kompresním cyklem.

Vývoj systémů absorpčního chlazení prošel ve světě za posledních 5 let významnou technickou inovací a expanze prodeje ve světě a instalace absorpčních chladičů snížil pořizovací cenu investice na srovnatelnou s kompresorovými chladiči, které jsou poháněné výhradně elektrickou energii.

Provoz absorpčních chladičů je velmi tichý, systémem konstrukce velmi spolehlivý a bezúdržbový.

Zařízení jsou velmi ekologická – eliminuje CFC pro životní prostředí (pracuje s jiným druhem ekologického plniva) a má zanedbatelnou spotřebu elektřiny. Zařízení disponuje vysokou účinností pro rekuperaci tepla k dalšímu vytápění. Počáteční náklady za pořízení mají rychlou návratnost díky významné úspoře elektrické energie.

Studie ekonomiky jednotlivých budov a výrobních provozů, které naše společnost provádí jednoznačně ukazují, že vzhledem k vzrůstajícím cenám elektrické energie již dnes převládá výhoda investic do instalací nových absorpčních chladicích systémů.

Absorpční chladiče lze použít i pro účely vytápění a chlazení současně použitím chladící vody procesu z absorbéru a kondenzátoru.

Nejjednodušší absorpční systém je jednostupňový systém s jedním absorbérem a jedním generátorem. Výhody zahrnují nižší investiční náklady. Použití vícestupňových absorbérů nebo generátorů zvyšuje výkon samotného systému, ale také investiční náklady.(pouze pro velmi velké výkony).

Dnes se standardně vyrábí absorpční chladiče od výkonu 35 kW až do 17 500 kW a v nízkých výkonech dnes umí plně nahradit kompresorový systém chlazení. Ve velkých chladících výkonech nemá v současnosti kompresorové chlazení z ekonomického hlediska význam oproti absorpčnímu chlazení.

Nevýhodou absorpčních chladičů je především nepatrně větší rozměr a větší váha. zařízení.

Princip chlazení

Více zde ...

Absorpční chladiče

Více zde ...

Médium horká voda

Více zde ...

Médium pára

Více zde ...

Médium plyny

Více zde ...

Médium spaliny a teplo

Více zde ...

Průmyslové chlazení

Více zde ...