> Chlazení > Rozdělení > Plyny

absorpční chladiče - Plyn

Ilustrační obr.: chladič - Zemni plyn

Zemním plynem poháněné absorpční chladiče Thermax

ECOCHILL NXT, nová generace z řady chladičů, které jsou poháněny plyny / topnými oleji jsou k dispozici v těchto chladících výkonech: od 160 kW do 4000 kW. Tento chladič může v opačném případě vytápět objekty.

NXT generace přímým ohřevem chladiče nabízí

  • COP – vyšší koeficient účinnosti 1,2 (IPLV = 1,35)
  • Multi-palivová kompatibilita
  • Monoblokový hořák
  • Vynikající výkon při částečném zatížení (sníženém výkonu)

technické parametry

přednosti - nejvyraznější rysy

Multi palivem
Ecochill NXT palivem řízené chladiče mohou pracovat na různé typy kapalných
a plynných paliv, jako je zemní plyn, zkapalněný ropný plyn, stlačený zemní plyn, Superior petrolej a High Speed Diesel.

Energeticky efektivní cyklus
Speciální konstrukční vlastnosti Ecochill chladiče ohřívače NXT zajistí lepší hospodaření s palivy a vyšší COP.

Snadné přepnutí z chlazení na vytápění
Chlazení nebo topení lze získat ze stejné části výparníku, a to prostřednictvím jediného
ventilu, který značně zjednodušuje přechod operace.

10 až 100% plynulá modulace
Pro chlazení zatížení v rozmezí od 10 % do 100 % projektované kapacity, můžeme hořák upravit nebo měnit (v závislosti na typu hořáku) v zájmu zachování teploty chlazené vody, která opouští chladnější. To zajistí lepší výkony v částečném zatížení.

Auto de-krystalizace
Chladiče jsou instalovány s unikátní auto de-krystalizací obvodu, která vyloučí jakékoli šance krystalizace.

On-line čištění
V továrně montovaná čistící jednotka, která se skládá z čističe poháněném elektromotorem, palladium buňky, zásobní nádrž, potřebné potrubí a armatury. Jakékoliv nekondenzovatelné plyny vzniklé v chladiči během provozu jsou očištěny průběžně do zásobníku, čímž se udržuje nízké vakuum ve skořápce.
Plyny skladovány v nádrži můžou být vypouštěny pravidelně. Palladium buňka očistí vodík ze zásobníku průběžně a tím sníží požadavek na čištění čerpadla.

Uzavírací ventily pro čerpadla
Uzavírací ventily jsou k dispozici pro čerpadla k usnadnění on-line údržby čerpadla bez
porušení vakua v chladiči.

Inhibitor koroze
Thermax používá inhibitor koroze nové generace – Lithium molybdenan, který je šetrný k životnímu prostředí.

PLC ovládání
Chladírny jsou vybaveny nejmodernější bázi PLC ovládacího panelu s jedinečným displejem, uživatelsky jednoduché připojování a protokolování dat.

referenční realizace

  • Soul Farm Hotel, Itálie – 660 kW
  • Hotel Villa Bartolomea, Itálie – 1×450 kW, 1×840 kW
  • ONTEX poloostrovní S.A., Španělsko – 1430 kW
  • Edifico Seville II, Španělsko – 1×980 kW, 1×1120 kW
  • Nemocnice Virgen, Španělsko – 2×1800 kW

Princip chlazení

Více zde ...

Absorpční chladiče

Více zde ...

Médium horká voda

Více zde ...

Médium pára

Více zde ...

Médium plyny

Více zde ...

Médium spaliny a teplo

Více zde ...

Průmyslové chlazení

Více zde ...