> Chlazení > Rozdělení > Médium pára

absorpční chladiče - pára

Ilustrační obr.: chladič - párada

Tyto chladiče jsou k dispozici v jednostupňových a dvoustupňových efektních módech. Zde se požívá jako zdroj tepla sytá pára při tlaku v rozmezí od 0,5 kg/cm ² do
10 kg/cm².

Thermax má vysoce účinné parní chladiče, které jsou k dispozici v následujících výkonech

 • 350 kW do 6000 kW (24 modelů) - jednostupňové, s tlakem na přívod páry od 0,5 bar (g)
  až 3,5 bar (g)
 • 200 kW do 12.000 kW (28 modelů) - dvoustupňové, s tlakem na přívod páry od
  4,0 bar (g) až maximálně 10 bar (g)
Inovativní design nabízí

 • COP až 0,78 v jedné fázi (0,8 při částečném zatížení) a 1,4 v dvoustupňové fázi (1,46 při částečném zatížení)
 • Nejnižší spotřeba chlazené vody (kondenzátor)
 • Chlazení vody je tak nízké, blížící se až 0 °C

technické parametry

přednosti - nejvyraznější rysy

Vysoká účinnost
Speciální trubicový materiál a další inovace cyklu značně přispěje ke zvýšení COP.

10 až 100% plynulá modulace
Pro chlazení v zatížení v rozmezí od 10% do 100% kapacity design, 3 cestný (port) rozdělovací ventil automaticky mění průtok teplé vody za účelem udržení teploty chlazené vody, která opouští chladič chladnější. To zajistí lepší chod jednotky a výkon v částečném zatížení.

Auto de-krystalizace
Chladiče jsou instalovány s unikátní auto de-krystalizací obvodu, která vyloučí jakékoli šance krystalizace.

On-line čištění
V továrně montovaná čistící jednotka, která se skládá z čističe poháněném elektromotorem, palladium buňky, zásobní nádrž, potřebné potrubí a armatury. Jakékoliv nekondenzovatelné plyny vzniklé v chladiči během provozu jsou očištěny průběžně do zásobníku, čímž se udržuje nízké vakuum ve skořápce.
Plyny skladovány v nádrži můžou být vypouštěny pravidelně. Palladium buňka očistí vodík ze zásobníku průběžně a tím sníží požadavek na čištění čerpadla.

Uzavírací ventily pro čerpadla
Uzavírací ventily jsou k dispozici pro čerpadla k usnadnění on-line údržby čerpadla bez
porušení vakua v chladiči.

Inhibitor koroze
Thermax používá inhibitor koroze nové generace – Lithium molybdenan, který je šetrný k životnímu prostředí.

PLC ovládání
Chladírny jsou vybaveny nejmodernější bázi PLC ovládacího panelu s jedinečným displejem, uživatelsky jednoduché připojování a protokolování dat.

referenční realizace

 • Daimler, Německo – 3×2000 kW v kogeneraci
 • Rome Airport, Itálie – 2×1470 kW v kogeneraci
 • Funducion Metropoli, Španělsko – 100 kW chlazení na solární panely
 • Woking Borough Council, Velká Británie – 500 kW chlazení na bázi palivových článků
  CHP
 • Guys a St. Thomas Hospital, Velká Británie – 2×3000 kW dvoustupňový chladicí
  systém
 • Gemelli nemocnice, Itálie – 3×3000 kW chlazení v kogeneraci

Princip chlazení

Více zde ...

Absorpční chladiče

Více zde ...

Médium horká voda

Více zde ...

Médium pára

Více zde ...

Médium plyny

Více zde ...

Médium spaliny a teplo

Více zde ...

Průmyslové chlazení

Více zde ...