> Chlazení > Příprava, studie a realizace technologických záměrů

GB ENERGY HOLDING s.r.o. – oblast absorpčního chlazení

GB ENERGY HOLDING s.r.o. v oblasti činnosti zajišťuje technické návrhy a dodávky technologií absorpčních chladících jednotek pro potřeby chlazení komerčních, obytných, hotelových a nemocničních objektů, dále oblast průmyslového chlazení pro potřeby technologie (výroba chladu až do -60 °C) nebo chlazení samotných průmyslových provozů a výrobních hal.


Ilustrační obr. - kotelna   Ilustrační obr. - kotelna

Příprava, studie a realizace technologických záměrů, dodávky technologií:

Pro zpracování studie, technických návrhů a cenové nabídky související s dodávkou technologie absorpčního chlazení uskutečníme prohlídku stávajícího zařízení pro účely chlazení areálu nebo objektu.

Následuje příprava detailního technického řešení, vypracování ekonomické rozvahy současného provozu s cenovým rozborem úspor pro odběratele v návaznosti na dodávku nové technologie oproti stávající chladící technologii.

V rámci dodávky a realizace dodávky absorpční chladící jednotky zajistíme projekt realizace veškeré stavební práce spojené realizací, odborné montážní práce, spuštění zařízení a proškolení obsluhy investora.

Princip chlazení

Více zde ...

Absorpční chladiče

Více zde ...

Médium horká voda

Více zde ...

Médium pára

Více zde ...

Médium plyny

Více zde ...

Médium spaliny a teplo

Více zde ...

Průmyslové chlazení

Více zde ...