Chlazení > Rozdělení > Médium horká voda

absorpční chladiče - horká voda

Ilustrační obr.: chladič - horká voda

Teplou vodou poháněné absorpční chladiče jsou k dispozici od

 • 35 kW do 6000 kW (30 modelů) - jednostupňový s teplotou vody od 75 °C až 140 °C
 • 200 kW do 12.000 kW (28 modelů) – dvoustupňový s teplotou vody nad 140 °C
Thermax nabízí tyto výhody u modelů chladič – teplá voda

 • Flexibilitu při práci s velkými teplotními rozdíly teplé vody
 • Schopnost pracovat za nízké teploty horké vody na vstupu
 • COP – Vyšší koeficient výkonnosti při částečném zatížení (při sníženém výkonu)
 • Optimalizované výkony v konceptech občanských, státních a obchodních staveb (CHPC)
 • COP až 0,78 v jedné fázi (0,8 při částečném zatížení) a 1,4 v dvoustupňové fázi (1,46 při částečném zatížení)

technické parametry

přednosti - nejvyraznější rysy

Vysoká účinnost
Speciální trubicový materiál a další inovace cyklu značně přispívá ke zvýšení koeficientu výkonnosti.

10 až 100% plynulá modulace
Pro chlazení zatížení v rozmezí od 10 % do 100 % projektované kapacity, dvoucestný regulační ventil automaticky reguluje proudění páry v zájmu zachování teploty chlazené vody, která opouští chladič chladnější. To zajistí lepší výkony v částečném zatížení.

Auto de-krystalizace
Chladiče jsou instalovány s unikátní auto de-krystalizací obvodu, která vyloučí jakékoli šance krystalizace.

On-line čištění
V továrně montovaná čistící jednotka, která se skládá z čističe poháněném elektromotorem, palladium buňky, zásobní nádrž, potřebné potrubí a armatury. Jakékoliv nekondenzovatelné plyny vzniklé v chladiči během provozu jsou očištěny průběžně do zásobníku, čímž se udržuje nízké vakuum ve skořápce.
Plyny skladovány v nádrži můžou být vypouštěny pravidelně. Palladium buňka očistí vodík ze zásobníku průběžně a tím sníží požadavek na čištění čerpadla.

Uzavírací ventily pro čerpadla
Uzavírací ventily jsou k dispozici pro čerpadla k usnadnění on-line údržby čerpadla bez
porušení vakua v chladiči.

Inhibitor koroze
Thermax používá inhibitor koroze nové generace – Lithium molybdenan, který je šetrný k životnímu prostředí.

PLC ovládání
Chladírny jsou vybaveny nejmodernější bázi PLC ovládacího panelu s jedinečným displejem, uživatelsky jednoduché připojování a protokolování dat.

referenční realizace

 • Maulbelser, Německo – 4000 kW a 2500 kW, dvoustupňový
 • Temic, Německo – 2×3500 kW, dvoustupňový
 • Astra Zeneca, UK – 1000 kW a 700 kW, jednostupňový
 • Niguarda nemocnice, Itálie – 3000 kW, dvoustupňový
 • Petrobras, Brazílie – 2000 kW, jednostupňový
 • Henry Ford Museum, USA – 5000 kW

Princip chlazení

Více zde ...

Absorpční chladiče

Více zde ...

Médium horká voda

Více zde ...

Médium pára

Více zde ...

Médium plyny

Více zde ...

Médium spaliny a teplo

Více zde ...

Průmyslové chlazení

Více zde ...