Chlazení > Rozdělení > Průmyslové chlazení amonia

absorpční chladiče - průmyslové chlazení amonia

Ilustrační obr.: chladič - Odpadní teplo

Thermax Amonia absorpční chladič j může využívat různé zdroje tepla, jako je pára, horká voda, paliva a odpadní plyny. Tyto stroje se používají tam, kde poptávka vyžaduje chlazení o velkých mínusových teplotách (pod 0 °C) a m ůže dosáhnout teploty chlazené vody na co nejnižší hodnotu až -60 °C.

Kapacita těchto strojů se pohybuje typem od 50–450 TR pro standardní balené jednotky a až do 1000 TR na zakázku postavený konstrukční celek.

Thermax Amonia absorpční stroje nacházejí uplatnění v odvětvích, jako jsou: chemický průmysl, farmaceutický průmysl, mlékárenský průmysl, výroba ledu, zpracování potravin a chladírny, sportoviště atd.

Čpavek jako chladivo má nulový potenciál globálního oteplování, a proto tyto absorpční
stroje stejně jako Lithium bromid stroje, jsou založeny na ekologicky šetrné technologii.

Princip chlazení

Více zde ...

Absorpční chladiče

Více zde ...

Médium horká voda

Více zde ...

Médium pára

Více zde ...

Médium plyny

Více zde ...

Médium spaliny a teplo

Více zde ...

Průmyslové chlazení

Více zde ...